Pliki Shp gaz Autor : martens kategoria: Usługi

Polska Spółka Gazownictwa już od kilku lat wymaga od wykonwców dostarczania plików shape wraz z dokumentacją powykonawczą. Często wykonawcy oczekują od geodetów, aby to oni dostarczali plik shp wraz dokumentami geodezyjnymi. Jednak plik shape muszą się zgadzać z dokumentacją powykonawczą. Czym są pliki shp i co Państwu proponuję?


Shapefile (inaczej pliki shape, pliki shp) - jest to nader popularny format plików wektorowej grafiki. Jest wykorzystywany w danych geoprzestrzennych używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Dzięki plikom shape tworzone są punkty, linie, wielokąty itp. Każdy element oprócz tego opisany może być przez takie atrybuty jak: nazwa, długość, rodzaj średnicy, typ materiału, teryt itd. Atrybuty te są magazynowane w tabeli pliku o rozszerzeniu DBF.

Oferuję:

- Stworzenie plików shp dla sieci i przyłączy gazowych w zgodzie z szkicem powykonawczym, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Opracowane plik shp mają: armaturę, sieć i rury ochronne są zgodne z "Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.".

- Stworzenie dokumentacji: raport spawów/zgrzewów, zestawienie materiałów. Pliki shp muszą być zgodne ze szkicem powykonawczym, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Dlatego też w ofercie znajduje się także pozycja, w jakiej na podstawie szkicu geodezyjnego (powykonawczego) wykonuje kompleksowo pliki shp wraz z raportem i zestawieniem materiałów. W ten sposób eliminowane są do minimum niezgodności pomiędzy tymi dokumentami i plikami shape.

- Oprócz tego wykonuje także rysunek powykonawczy (domiary) naniesiony na mapę z geodezyjną inwentaryzacją.

- Otwarty jestem na Państwa propozycje współpracy (nie tylko w zakresie dokumentacji powykonawczej).

 

tel.kontaktowy: 604507402

Strona www: Shp