Pliki Shp gaz

Pliki Shp gaz

Autor : martens kategoria: Usługi

Polska Spółka Gazownictwa już od kilku lat wymaga od wykonwców dostarczania plików shape wraz z dokumentacją powykonawczą. Często wykonawcy oczekują od geodetów, aby to oni dostarczali plik shp wraz dokumentami geodezyjnymi. Jednak plik shape muszą się zgadzać z dokumentacją powykonawczą. Czym są pliki shp i co Państwu proponuję?